Wat is er te doen?

Bijzondere weidevogels in de Hekslootpolder bij Haarlem

De Hekslootpolder, een eeuwenoud veenweidegebied met een middeleeuwse verkaveling structuur. Deze polder tussen Haarlem-Noord en Spaarndam staat bekend om zijn hoge natuurwaarden en variatie aan broedvogels waarvan een groot aantal een beschermde status heeft. Zeker een bezoek waard en dat kan op deze dag tijdens deze weidevogelexcursie georganiseerd door het IVN Zuid-Kennemerland en de Vereniging behoud de Hekslootpolder. Tijdens deze wandeling op zondag 7 mei kijken we naar broedende weidevogels. Kieviten, grutto’s, tureluurs en scholeksters zult u zeker zien. We brengen een bezoek aan de vogelplas waar kluten en visdieven broeden. Maar ook andere soorten zoals de rietzanger, blauwborst en wellicht een lepelaar zijn te bewonderen. Bij voldoende animo is er tevens gelegenheid voor een bezoek aan het vogelparadijsje "de Gruijters" en de omgeving van het Fort Benoorden Spaarndam. Meer informatie bij Eric van Bakel, ericvanbakel@hetnet.nl of kijk op www.ivn.nl/zk.

Excursieleider
Marc van Schie
IVN Zuid-Kennemerland
Type
Wandelexcursie
Organisatie
IVN Zuid-Kennemerland
Onderwerp
Weidevogels
Locatie
Spaarndamseweg 109, Haarlem (NH)
Startpunt
Spaarndamseweg 109, 2025 AM Haarlem
Duur
2.5 uur
Bijzonderheden
Om niets te hoeven missen is het verstandig dat u een verrekijker meeneemt
Kosten
Nee
Deelname is gratis!

In de omgeving

Zangvogels in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Zangvogels
Plaats
Noordwijk
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Deze activiteit gaat helaas niet door.

Vogels in het Schinkelbos bij Amsterdam

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Zangvogels
Plaats
Aalsmeer
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Deze activiteit gaat helaas niet door.

Vogels herkennen in het Vondelpark

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Basisherkenning van stadsvogels en parkvogels
Plaats
Amsterdam
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Deze activiteit gaat helaas niet door.