Euro Birdwatch: een mega trekvogeltelling

maandag 21 september 2020

Iedere eerste zaterdag van oktober tellen vele honderden vrijwilligers trekvogels tijdens de Euro Birdwatch. Dat gebeurt tegelijkertijd in zo’n 40 Europese landen en wordt georganiseerd door onze koepel BirdLife International. Dit jaar doet Vogelbescherming voor de 25ste keer mee. Veel zusterorganisaties in Europa grijpen de Euro Birdwatch aan om te wijzen op het belang van veilige trekroutes voor vogels. Want helaas is dat lang niet overal vanzelfsprekend.

Dit jaar valt de Euro Birdwatch dus samen met het Nationaal Vogeltrekweekend en dat is geen toeval. Want in Nederland doen gemiddeld zo’n 160 telgroepen en Vogelwerkgroepen jaarlijks mee aan de Euro Birdwatch. En sommige van deze telposten openen speciaal tijdens het Nationaal Vogeltrekweekend hun ‘deuren’ voor belangstellenden. Die vindt u op deze website bij ‘Ga mee!’. Overigens plaatsen al deze telgroepen hun tellingen op de fantastische website www.trektellen.nl. Neem er eens een kijkje, de vogeltrek over Nederland is er bijna letterlijk te volgen.

De aantallen getelde vogels tijdens zo’n Euro Birdwatch zijn soms trouwens ongelooflijk. Zo werden die ene dag in 2014 zo’n 1.425.000 trekvogels geteld in Nederland. In geheel Europa stopte de teller toen bij 7,5 miljoen! Beide zijn nog steeds records. 2008 was het meest soortenrijke jaar in Nederland met 215 waargenomen soorten, gemiddeld is dat aantal ongeveer 200. Met zoveel vogelaars in touw worden zo goed als elk jaar wel zeer bijzondere soorten gezien, zoals een Alpengierzwaluw of al meerdere keren Siberische boompiepers. En al is het maar een momentopname, het evenement laat heel mooi zien hoe belangrijk ook Nederland is voor trekvogels. Dus hopelijk pikken we daar tijdens het nationaal Vogeltrekweekend ook nog iets van mee!

De resultaten van de Euro Birdwatch 2020 zijn vanaf zaterdagavond 3 oktober te zien op www.vogelbescherming.nl.

Gert Ottens