Excursieleiders gezocht

dinsdag 12 maart 2019

De Nationale Vogelweek wordt georganiseerd door vele honderden vrijwillige vogel- en natuurgidsen. Vogelwerkgroepen, IVN-groepen, KNNV-groepen, enthousiaste particulieren, collega-natuurbeschermingsorganisaties: iedereen is van harte welkom om iets te organiseren tijdens de Nationale Vogelweek.

Het doel van de Nationale Vogelweek is om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met onze vogels en natuur. Hoe meer mensen enthousiast zijn over onze natuur, hoe beter we met z'n allen de natuur én de vogels kunnen beschermen. En dat is hard nodig, gezien de druk op ons landschap en de natuur om ons heen. 

Alle activiteiten zijn welkom: een avondwandeling in een stadspark bij u in de buurt, een rondje klompenpad, een combinatie-excursie over vogels en vleermuizen, een kennismaking met een specifieke vogelsoort zoals de wulp (2019 is het Jaar van de Wulp), gierzwaluwen of uilen en spechten. Het zijn maar een paar ideeën van activiteiten die in voorgaande jaren op veel belangstelling mochten rekenen. U krijgt gegarandeerd een enthousiaste groep mensen mee. Tijdens voorgaande Vogelweken zei 60% van de deelnemers dat ze een nieuwe vogelsoort gezien hadden dankzij de hulp van de excursieleider. 

Vogelbescherming heeft veel informatie en inspiratie voor excursieleiders verzameld. We hopen ook u welkom te mogen heten als excursieleider! Wilt u overleggen over een idee voor een activiteit? Neem contact op met Debby Doodeman, contactpersoon voor excursieleiders: 06-30021816 of debby.doodeman[apenstaartje]vogelbescherming.nl