Op zoek naar de huiszwaluw in de Nationale Vogelweek

maandag 2 april 2018

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek hebben 2018 uitgeroepen tot Jaar van de Huiszwaluw. Dat betekent een jaar lang veel extra aandacht, publiciteit en onderzoek voor de prachtige huiszwaluw. In de Nationale Vogelweek worden er veel leuke huiszwaluwexcursies georganiseerd!

Deze excursies staan al online (en er komen tot mei wekelijks nieuwe bij!):

De huiszwaluw is een echte cultuurvolger. Hij ‘plakt’ zijn nesten aan allerlei typen gebouwen, en leeft bijna altijd dichtbij mensen. Sinds 1970 is het aantal broedvogels in Nederland echter afgenomen van 450.000 naar circa 75.000. Een populatiecrash van jewelste. Gelukkig is sinds de eeuwwisseling de populatie weer licht toegenomen. Voor de Nationale Vogelweek roepen Sovon en Vogelbescherming alle excursieleiders op om de huiszwaluw tijdens excursies in het zonnetje te zetten.

De huiszwaluw in de etalage!

Want huiszwaluwen zijn mooi, schattig, ingenieuze bouwers en heel mooi te observeren. De huiszwaluw leeft namelijk vaak heel dichtbij mensen. Letterlijk onder hetzelfde dak. De huiszwaluw nestelt in kolonies en zoekt voedsel in een straal van ongeveer 500 meter rond de nestplaats. Het is echt een vogel waarvan je het gedrag mooi kunt volgen. Van de bouw van het nest tot het uitvliegen van de jongen. Dan zie je hoe hard ze moeten werken om de jongen groot te krijgen. Huiszwaluwen eten enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende insecten. Een huiszwaluwpaar met jongen vangt wel 9000 insecten per dag! Maar ondanks dat ze zo dichtbij ons zijn, hebben veel mensen nog nooit een huiszwaluw gezien. Dat willen we in de Nationale Vogelweek veranderen!