100.000-en trekvogels geteld!

maandag 12 oktober 2020

Onderdeel van het Nationaal Vogeltrekweekend was de Euro Birdwatch. 
En waar het Nationaal Vogeltrekweekend voor het eerst werd gehouden, het was alweer de 25e Euro Birdwatch. Iedere 1e zaterdag van oktober gaan 10.000-en vogelaars in heel Europa op pad om trekvogels te tellen. In Nederland gebeurt dit op meer dan 160 telposten en worden de resultaten verzameld door Vogelbescherming. Het evenement is vooral bedoeld om het belang van een goede bescherming van trekvogels en hun leefgebieden nog eens te benadrukken. Helaas is in dat veel Europese landen nog steeds nodig.

Maar het is ook gewoon een leuke happening, met – als het weer meezit – heel veel trekvogels over het hele land. De editie van afgelopen zaterdag was één van de betere als het gaat om de aantallen getelde vogels. Al werkte het weer niet overal mee. In totaal werden 721.574 vogels geteld, waarvan bijna de helft spreeuwen. In heel Europa ging het zelfs om bijna 6 miljoen vogels!
Hiervoor waren in 36 landen maar liefst zo’n 24.000 vogelaars en andere belangstellenden op pad.

Voor een kort verslag van deze megavogeltrektelling zie hier: www.vogelbescherming.nl/euro-birdwatch.