Wat is er te doen?

Vogelaars massaal naar buiten om vogeltrek te zien - de Onlanden

De Vogelwerkgroep van het IVN Groningen/Haren doet op zaterdag 3 oktober weer mee aan de jaarlijkse EuroBirdWatch.

Wij nodigen u uit die dag onze telpost te bezoeken om mee te genieten van de vogeltrek.

De telpost ligt in de Onlanden, het  waterbergingsgebied dat o.a. bekend is om zijn vele roerdompen en vele andere watervogels.

Tijdens de trek zien we vaak veel ganzen, ooievaars, graspiepers , spreeuwen etc. Maar je kunt ook genieten van veel ter plaatse aanwezige soorten zoals kiekendieven, watersnippen en rietgorzen.

Foto watersnip: birdphoto.nl

Excursieleider
Andre Sikkema
IVN Groningen/Haren
Type
Overig
Organisatie
IVN Groningen/Haren
Onderwerp
Vogeltrek
Locatie
Zanddijk , Noordenveld (Drenthe)
Startpunt
Bruggetje over Eelderdiep/Zanddijk Onlanden
Duur
Langer dan 4.5 uur
Toegankelijk
met rolstoel
Ja
Kosten
Nee

In de omgeving

Gierzwaluwen van de Oranjebuurt in Groningen

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Genieten en herkennen van stadsvogels
Plaats
Groningen
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Vogels van Drentsche Aa tot Noordlaarderbos

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Moeras-, weide- en bosvogels
Plaats
De Punt
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Vogelzang in natuurgebied Kampsheide bij Balloo

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Vogelgeluiden zangvogels
Plaats
Balloo
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder