Wat is er te doen?

Trektelpost Parnassia, Kennemerduinen

Vogeltrektelpost Parnassia is gelegen in de Kennemerduinen tussen Zandvoort en IJmuiden. In het najaar trekken grote hoeveelheden trekvogels van hun broedgebied in Scandinavië naar het overwinteringsgebied in Afrika. Langs de kust is deze trekgolf goed waar te nemen, aangezien de vogels liever niet over zee vliegen en geconcentreerd langs de kust naar het zuiden vliegen. Vanaf trektelpost Parnassia hebben we goed uitzicht om de trekvogels te zien en te horen.
Begin oktober maken we kans op trek van Vinken, lijsters, Spreeuwen, Sijsjes en misschien wel een bijzonderheid als een Smelleken of Beflijster. We leren de vogels herkennen in vlucht en ook proberen we de verschillende trekroepjes uit elkaar te houden.

Mocht de vogeltrek tegenvallen dan lopen we de Kennemerduinen in. In de nacht is er trek van zangvogels die zich overdag schuilhouden in de bosjes. We kunnen soorten tegenkomen als de Zwartkop, Vuurgoudhaan en misschien zelfs een Bladkoning!

Foto: Koperwieken - Lars Buckx

Excursieleider
Lars Buckx
Dagjevogelen.nl
Type
Wandelexcursie
Organisatie
Dagjevogelen.nl
Onderwerp
Trektelpost Parnassia, Kennemerduinen
Locatie
Parnassiaweg , Bloemendaal (Noord-Holland)
Startpunt
Parkeerplaats Parnassia
Duur
4.5 uur
Toegankelijk
met rolstoel
Ja
Kosten
Ja
€ 39,50 per persoon

Voor deze activiteit kunt u zich niet opgeven via de website van de Nationale Vogelweek.

Klik hier om u voor deze activiteit op te geven
(link opent in een apart venster, Vogelbescherming Nederland is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden)

In de omgeving

Vogelexcursie in de Kennemerduinen

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Zangvogels
Plaats
Bloemendaal
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Deze activiteit gaat helaas niet door.

Zangvogels in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Zangvogels
Plaats
Noordwijk
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Deze activiteit gaat helaas niet door.

Ochtendkoor op de Strengen

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Vroege vogelexcursie
Plaats
Leiden
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Deze activiteit gaat helaas niet door.