Wat is er te doen?

Weidevogelexcursie NFW in het vogelrijke Bûtefjild in Friesland

De Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een Nationaal Landschap en is een landschappelijk aantrekkelijk en uniek gebied tussen Dokkum en Drachten. Je ziet hier houtwallen, elzensingels, pingo's en weidevogelcollectieven met plas-dras met vele soorten weidevogels, zoals de grutto, kievit, scholekster en tureluur.

Het Bûtefjild is zo'n weidevogelrijk gebied, waarin maatschap Kloosterman-Deinum een modern agrarisch bedrijf combineert met weidevogelbeheer. Beheerregisseur en vogelwachter Pyt van de Polder is uw enthousiaste excursieleider en laat u tijdens de excursie meegenieten van alle weidevogels en -geluiden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de NFW http://www.noardlikefryskewalden.nl/
(Foto grutto's: Joukje Broersma).

 

Excursieleider
Ytsje Zeinstra
Noardlike Fryske Wâlden (NFW)
Type
Wandelexcursie
Organisatie
Noardlike Fryske Wâlden (NFW)
Onderwerp
Weidevogels en plas-dras
Locatie
Bûtefjild 40, Feanwâlden (FR)
Startpunt
Startpunt: Maatschap Kloosterman-Deinum, Bûtefjild 40, 9269 TV Feanwâlden.
Duur
2 uur
Bijzonderheden
De start is op een agrarisch bedrijf. Verzoek om met schone laarzen/schoeisel het erf te betreden en eventueel een verrekijker mee te nemen. Honden zijn niet toegestaan.
Kosten
Nee

In de omgeving

Weidevogelexcursie NFW in het vogelrijke Bûtefjild in Friesland

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Weidevogels en plas-dras
Plaats
Feanwâlden
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Landschapsexcursie met vogelgeluiden bij Surhuisterveen

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
zangvogels in landschapselementen
Plaats
Surhuizum
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Rietvogels in Nationaal Park Lauwersmeer

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Vogels van de rietvelden
Plaats
Kollumerpomp
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder