Wat is er te doen?

Vogelexcursie in de Groene Jonker

De Groene Jonker is inmiddels een van onze favoriete natuurgebieden. Het gebied bestaat uit een aantal weilanden die terug gegeven zijn aan de natuur. Door de jaren heen zijn hier al verschillende zeldzame vogelsoorten waargenomen en tijdens excursies komen we eigenlijk altijd leuke soorten tegen. Het gebied bestaat uit een wandelroute die omringd wordt door water, riet en moeras.

Denk aan soorten als: snor, blauwborst, koekoek, zwartkopmeeuw, zwarte stern, kemphaan, waterral en lepelaar.

Excursieleider
Joost Den Houdijker
Boswachter & Co
Type
Wandelexcursie
Organisatie
Boswachter & Co
Onderwerp
Moerasvogels
Locatie
Hogedijk 6, Zevenhoven (ZH)
Startpunt
Parkeerterrein de Roerdomp
Duur
3 uur
Bijzonderheden
Mocht het regenen, dan lasten wij de excursie af. U krijgt bijtijds een seintje van uw excursieleider als dit het geval is. Bij geen bericht gaat de excursie gewoon door. Kosten: 10,- per persoon, graag ter plekke te voldoen.
Kosten
Ja

In de omgeving

Weidevogelbolwerk van het Groene Hart: De Wilck

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Genieten en herkennen van weidevogels
Plaats
Hazerswoude-Dorp
Datum
zaterdag 12 mei 2018 9:00
Ook op
15-05-2018

Lees verder

Volgeboekt

Weidevogelexcursie in de polders van Warmond

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Genieten en herkennen van weidevogels en erfvogels
Plaats
Warmond
Datum
zaterdag 12 mei 2018 9:30

Lees verder

Nog 1 plaatsen beschikbaar

Zangvogels in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Zangvogels
Plaats
De Zilk
Datum
zaterdag 12 mei 2018 5:30

Lees verder

Volgeboekt