Wat is er te doen?

Weidevogels kijken in de Vosse- en Weerlanerpolder

Is dat de grutto of is het de tureluur? Ga mee met onze gids en bezoek de Vosse-en Weerlanerpolder in Hillegom om op zoek te gaan naar allerlei soorten weidevogels.

De Vosse- en Weerlanerpolder vind je aan de noordkant van Hillegom, ruim 20 hectare. Het is een uniek natuurgebied, rijk aan planten en vogels. Door middel van speciaal weidevogelbeheer en hoog water heeft Het Zuid-Hollands Landschap hier een echt weidevogelrestaurant van gemaakt. Hierdoor zijn de vogels vanaf het wandelpad al heel goed te zien.

De gids vertelt over de diverse vogelsoorten, hun gedrag en leefpatroon in dit gebied. Uiteraard gaan we ook op zoek naar de weidevogels, zoals de kievit, grutto en tureluur. Wellicht komen we eendensoorten, zoals de kuifeend en bergeend, ook tegen. We verwachten dat verschillende weidevogels jongen hebben, die zich soms verrassend goed laten bekijken! (Foto grutto: Nico van Kappel).

Excursieleider
Melanie Oey
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap - Regio Kuststreek
Type
Wandelexcursie
Organisatie
St. Het Zuid-Hollands Landschap
Onderwerp
weidevogels
Locatie
Oude Weerlaan 63, Hillegom (ZH)
Startpunt
De excursie start op het terrein van scouting Tjarda, Oude Weerlaan 63. Het aantal parkeerplaatsen is zeer beperkt. Kom op de fiets!
Duur
2 uur
Bijzonderheden
Neem je verrekijker mee, die kan wel eens goed van pas komen.
Kosten
Ja
Volwassenen € 8,-, beschermer € 5,-, kinderen € 3,-

Voor deze activiteit kunt u zich niet opgeven via de website van de Nationale Vogelweek.

Klik hier om u voor deze activiteit op te geven
(link opent in een apart venster, Vogelbescherming Nederland is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden)

In de omgeving

Zangvogels van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Genieten en herkennen van vogelgeluiden
Plaats
De Zilk
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Weidevogelsafari bij Hoogmade

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Weidevogels
Plaats
Hoogmade
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Vogels van de Vlietlanden bij Voorschoten

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Riet- en watervogels
Plaats
Voorschoten
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder