Wat is er te doen?

De moerasvogels van het Harderbroek

Het Harderbroek, nabij Harderwijk, is een uniek moerasgebied met een veelzijdige en bijzondere vogelbevolking. Tijdens deze avondwandeling zien en horen we rietvogels als de snor, rietzanger en sprinkhaanzanger. Ook maken we kans op de blauwborst, nachtegaal en wellicht zelfs de roerdomp. De natte gedeelten van het gebied zijn in het voorjaar erg in trek bij veel soorten watervogels en steltlopers. Een unieke kans dus om eens kennis te maken met dit prachtige gebied! (Foto roerdomp: Jan Lok)

Excursieleider
Benno van den Hoek
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
Type
Wandelexcursie
Organisatie
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
Onderwerp
Genieten en herkennen van moerasvogels
Locatie
Ganzenweg 8, Zeewolde (FL)
Startpunt
We verzamelen op de parkeerplaats langs het Ganzenpad (parallelweg van Ganzenweg) in Zeewolde.
Duur
3 uur
Bijzonderheden
Laarzen zijn aan te bevelen!
Kosten
Nee

In de omgeving

Workshop vogelfotografie Oostvaardersplassen

Activiteit
Overig
Onderwerp
Vogelfotografie workshop Oostvaardersplassen
Plaats
Lelystad
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Vogelvaartocht naar de Marker Wadden

Activiteit
Vaarexcursie
Onderwerp
Pionierssoorten
Plaats
Lelystad
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Vogels herkennen en ontdekken bij Bunschoten-Spakenburg

Activiteit
Overig
Onderwerp
Herkennen, ontdekken en tellen van vogels
Plaats
Eemdijk
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder