Wat is er te doen?

Avondwandeling door natuurpark De Kwebben in Vught

Het vogelrijke natuurpark De Kwebben is onderdeel van woonwijk de Baarzen (komt van ‘beerze’ = kleine waterloop) in Vught. In dit gebied komt nog kwelwater naar boven. Daardoor komt hier zeldzame natuur voor. De naam 'Kwebben' duidt op poelen die verspreid over het gebied lagen. Landschapselementen zoals slootjes, en de door elzensingels begrensde hooilandjes, zijn hier nog steeds aanwezig. 

Door het gevarieerde biotoop is De Kwebben in het voorjaar rijk aan vogels. Er groeien bijzondere planten, die op hun beurt weer veel insecten en vlinders aantrekken. In het water in het gebied leeft onder meer de grote modderkruiper.

De Vogelwerkgroep van de Natuur- en Milieugroep Vught organiseert samen met de Plantenwerkgroep een leuke avondexcursie in dit gebied waarbij we veel vogels zullen zien en horen. De excursieleiders hebben behalve over vogels ook enige kennis over vlinders. (Foto gekraagde roodstaart: Birdphoto.nl)

Excursieleider
Marja Goossens
Vogelwerkgroep Vught
Type
Wandelexcursie
Organisatie
Vogelwerkgroep Vught
Onderwerp
Genieten en herkennen van zangvogels
Locatie
Peellandstraat 1, Vught (NB)
Startpunt
Verzamelpunt is het gebouw 'De Kleine Natuur' van de Jeugdnatuurwacht Vught. Peellandstraat 1 in Vught.
Duur
2 uur
Kosten
Nee

In de omgeving

Op naar de Brand

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Leer vogels herkennen
Plaats
Udenhout
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Op naar de Brand

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Leer vogels herkennen
Plaats
Udenhout
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Avondexcursie naar het Diessens Broek

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Herkennen en genieten van weidevogels en andere vogels
Plaats
Biest-Houtakker
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder