Wat is er te doen?

Natuurwandeling in Nationaal Park Weerribben

Een prachtige vogelwandeling door dit bijzondere Nationale Park. We wandelen langs rietvelden, petgaten en hooiland en moerasbos over grotendeels verharde paden en wegen. Veel van de hier thuis horende vogels zullen we horen en zien. We maken grote kans op baltsende watersnippen, jodelende wulpen, veel eenden- en ganzensoorten en verder o.a. veel zangvogelsoorten zoals rietzanger, roodborsttapuit en snor.

Vorig jaar zagen en hoorden we totaal 53 verschillende soorten op deze route. Ook veel andere natuurwaarden van dit bijzondere laagveenmoeras komen aan bod. (Foto purperreiger: Birdphoto.nl)

Excursieleider
sjoerd bakker
Type
Wandelexcursie
Onderwerp
Vogels en overige nautur in de Weerribben
Locatie
Meenteweg 2, Paasloo (OV)
Startpunt
Start bij de Meentebrug; de oostelijke toegang van de Weerribben. Meenteweg 2, 8378 EN Paasloo. 50 m. voor de brug is een parkeerterrein
Duur
2.5 uur
Kosten
Nee

In de omgeving

Natuurwandeling door Nationaal Park de Weerribben

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Vogels en andere flora en fauna in de Weerribben
Plaats
Paasloo
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

De zangvogels van park Rams Woerthe in Steenwijk

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Genieten en herkennen van zangvogels
Plaats
Steenwijk
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Ontdek de stadsvogels van nieuwbouwwijk Stadshagen in Zwolle

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Stadsvogels
Plaats
Zwolle
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder