Wat is er te doen?

Vogels ontdekken rondom De Bijland

Deze vogelwandeling gaat helemaal rond de recreatieplas De Bijland. We bekijken ook de oevers van de rivier aan en lopen nog een stuk langs oude kleiwinningsgaten. Dat betekent veel vogels! In deze periode kunnen er nog late wintergasten verblijven. Waar we vooral naar uitkijken zijn de zomersoorten. De Bijland is voor visdief en zwarte stern een ideale plek om te foerageren. Er is kans op kleine plevier die op de zandige oevers baltst. De dwergmeeeuw verblijft hier in wisselende aantallen tijdens de doortrek. Intussen zingen de zangvogels vanuit de wilgen en doornstruikbegroeiing. Grasmus, graspieper, fitis en nachtegaal zijn te verwachten. Vanaf de oevers hebben we telkens een ander zicht op het water en omringende landschap en de waar te nemen soorten.

Excursieleider
Cor de Vaan
Vogelwerkgroep Arnhem e.o.
Type
Wandelexcursie
Organisatie
Vogelwerkgroep Arnhem
Onderwerp
Genieten en herkennen van vogels
Locatie
Puttmanskrib , Herwen (GE)
Duur
4.5 uur
Bijzonderheden
Het is een wandeltocht van ongeveer 8 km, zonder horeca. Eindtijd is naar verwachting 12.00 uur. Neem in ieder geval zelf een verrekijker mee. heb je er geen, meld dit dan na aanmelding. De excursieleider neemt een telescoop mee voor algemeen gebruik.
Kosten
Nee

In de omgeving

Fietstocht langs de vele vogels rondom Zevenaar

Activiteit
Fietsexcursie
Onderwerp
Genieten van weide-, water- en roofvogels
Plaats
Zevenaar
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

De roep van de roerdomp in de Jezuitenwaai bij Arnhem

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Genieten en herkennen van moeras- en rietvogels
Plaats
Groessen
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Vogels tussen stuwwal en rivierenland in de Ooijpolder bij Nijmegen

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Moerasvogels en andere vogels die we onderweg tegenkomen
Plaats
Ubbergen
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder