Wat is er te doen?

Struinen door de Natte Graslanden bij Almere

Met een gids van Het Flevo-landschap struint u deze ochtend door de Natte Graslanden van de Lepelaarplassen in Almere. Hier zijn de afgelopen jaren veel zeldzame vogelsoorten gespot, waaronder koereigers, breedbekstrandlopers, kleine waterhoenen, terekruiters en de amerikaanse smient. Vogels als de roerdomp, zeearend, lepelaar en grote zilverreiger komen hier fourageren. Door de hoge waterstand heeft zich een leefomgeving ontwikkeld die gunstig is voor steltlopers, kieviten en tureluurs en ook voor bontbekplevieren, kleine plevieren, gele kwikstaarten en de watersnip. Daarnaast broeden er ook nog zomertaling, dodaars, rietzangers en blauwborsten. Naast al dit vogelgeweld leveren de natte omstandigheden ook een bijzondere vegetatie op. Zeegroene rus, goudknopje, rode ogentroost en echt duizendguldenkruid staan er met enorm veel exemplaren. Bent u een echte vogelliefhebber, dan mag u deze unieke excursie niet missen!

Excursieleider
A. Friedel
Het Flevo-landschap
Type
Wandelexcursie
Organisatie
Het Flevo-landschap
Onderwerp
Weidevogels en moerasvogels
Locatie
Oostvaardersdiep 15, Almere (FL)
Startpunt
Startlocatie: Bezoekerscentrum De Trekvogel, Oostvaardersdiep 16, 1309 AA Almere.
Duur
2 uur
Bijzonderheden
Laarzen aan en verrekijker mee! We verzamelen bij Bezoekerscentrum De Trekvogel, waarna we op de fiets of met de auto naar het startpunt van de wandeling rijden.
Kosten
Ja
Begunstigers van Het Flevo-landschap mogen gratis deelnemen. Niet-begunstigers betalen €3,50. (Aub ter plekke te voldoen.)

In de omgeving

Vroege vogel wandeling Ankeveense plassen

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Riet- en moerasvogels en vogelgeluiden herkennen
Plaats
Ankeveen
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Vogelvaartocht naar de Marker Wadden

Activiteit
Vaarexcursie
Onderwerp
Pionierssoorten
Plaats
Lelystad
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Vroege Vogel excursie stadspark Julianapark

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Vogelzang
Plaats
Hoorn
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder