Wat is er te doen?

Op zoek naar de purperreiger in de Zouweboezem

De Zouweboezem is een bijzonder mooi natuur- en landschapsgebied, waar ik u al wandelend in mee wil nemen. Samen zoeken naar purperreigers die hier broeden en de zwarte stern. Maar in zo'n prachtig water en moeras landschap, met wuivend riet, zullen we vast ook wel soorten zien als de bruine kiekendief, blauwborst, boomvalk en snor. Kortom een excursie in de Zouweboezem is een hele belevenis.

Er zijn geen kosten aan de excursie verbonden. De excursie wordt geleid door een gids op vrijwillige basis.

Excursieleider
Ron Leeuwis
Type
Wandelexcursie
Onderwerp
Zwarte sterns en purperreigers
Locatie
Boezemweg 19, Lexmond (ZH)
Startpunt
Aan het eind van de Boezemweg is een kleine parkeerplaats, die vaak vol is. Zorg dat u op tijd bent, zodat wanneer de parkeerplaats vol is, we mogelijk ergens anders kunnen parkeren en dan met 1 auto naar het startpunt terug kunnen rijden.
Duur
2.5 uur
Bijzonderheden
Neem vooral een kijker en fototoestel mee, want de zwarte sterns zitten op korte afstand. Verder zal er speciale aandacht zijn voor kinderen. Gewone wandelschoenen is voldoende. Geen toilet aanwezig bij het startpunt aan het einde van de Boezemweg.
Kosten
Nee

In de omgeving

Voorjaarsexcursie Zouweboezem

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Moerasvogels
Plaats
Lexmond
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

De prachtige weidevogels van beheergebied De Kroon

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Genieten en herkennen van weidevogels
Plaats
Nieuwegein
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Op zoek naar de Koekoek in vogelparadijs Everdingen

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Watervogels, Zangvogels en de Koekoek
Plaats
Culemborg
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder