Wat is er te doen?

Vogels kijken in het Schinkelbos bij Amstelveen

Het Schinkelbos is een jong bos aan de rand van het Amsterdamse Bos. Het bestaat uit ruig, vrij open terrein met nu en dan ondoordringbaar struikgewas, veel riet, plasjes water, en langs de rand een strook broekbos. In dit minder bekende en minder toegankelijke deel van het Amsterdamse Bos zitten veel en soms bijzondere vogels, die hier goed kunnen uitrusten, foerageren en broeden. Zo kunnen er tijdens de voorjaarstrek bijvoorbeeld zeldzame beflijsters zitten. De blauwborst is een vaste broedvogel in het riet, net zoals de kleine karekiet en de rietzanger. Soms hoor je er een sprinkhaanzanger of een snor, en ook de baardmannetjes laten zich nu en dan horen. Verder zie en hoor je er roodborsttapuiten, grasmussen, kneutjes, putters en uiteraard veel rietgorzen en fitissen. Er is een een leuke verzameling watervogels in het gebied, waaronder tafeleenden, slobeenden en dodaars, soms hoor je een waterral of zelfs een roerdomp, en ook watersnippen en andere steltlopers behoren tot de mogelijkheden. In de lucht mogen we zwaluwen en diverse soorten roofvogels die het gebied bejagen verwachten. Ook de koekoek (vogel van het jaar 2017) zal waarschijnlijk van de partij zijn.

Excursieleider
Guido Klerk
Vogelwerkgroepen Amsterdam en Amstelveen.
Type
Wandelexcursie
Organisatie
Vogelwerkgroep Amstelveen
Onderwerp
Genieten en herkennen van vogels
Locatie
Bosrandweg 35, Aalsmeer (NH)
Startpunt
Verzamelen bij de picknicktafel achter de parkeerplaats bij de ingang van het Schinkelbos. Bosrandweg 35, 1432 CD Aalsmeer.
Duur
2.5 uur
Bijzonderheden
Het Schinkelbos is een bijzonder drassig gebied en waterdichte wandelschoenen (het liefst hoge!) of laarzen zijn een vereiste, want we gaan een stukje wandelen en daarbij zeker van het meestal wel droge middenpad af. Neem verder een verrekijker mee en warme kleding, want het kan er stevig waaien en tijdens het vogelen staan we regelmatig enige tijd stil.
Kosten
Nee

In de omgeving

Vogels herkennen in het Vondelpark

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Basisherkenning van stadsvogels en parkvogels
Plaats
Amsterdam
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Stadsvogels in het Flevopark

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
stadsvogels, vogelgeluiden
Plaats
Amsterdam
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Weidevogelsafari bij Hoogmade

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Weidevogels
Plaats
Hoogmade
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder