Wat is er te doen?

De vogelrijkdom van het Pontebos in Zeeuws-Vlaanderen

Onder leiding van een enthousiaste en kundige excursieleider gaan we deze morgen op zoek naar zangvogels en andere vogels in dit jonge loofbos ten Zuidwesten van IJzendijke, het "Pontebos". Dit 30 hectaren grote natuurgebied bestaat uit waterpartijen, weilandjes en jonge diverse bosplantages. De bomen zijn pas een 17-tal jaar geleden aangeplant, maar torenen vaak toch al een meter of vijf/zes boven het landschap uit. Het is in korte tijd een avontuurlijk bos geworden met diverse wandelpaden door het gebied. Soms kronkelend, soms kaarsrecht. Naast diverse zangvogels zoals mezen, roodborst, vink, zwartkop, tjiftjaf, spotvogel, en tuinfluiterkunnen we hier ook de koekoek, alsmede verschillende weide- en watervogels tegenkomen. Ook roofvogels zoals buizerd, sperwer en bruine kiekendief zijn hier waargenomen. In de rietkraag langs de oever van de Passageule verwachten we verschillende rietvogels, zoals rietgors, blauwborst, rietzangers e.d. Het belooft dus een mooie afwisseling van verschillende soorten te worden. Door de groep excursiegangers bewust klein te houden (max 18 pers.) kan iedereen optimaal genieten van al dit moois.

Heeft u geen Nederlands woonadres maar wilt u meedoen aan deze activiteit? Stuur uw aanmelding aan info@vogelbescherming.nl. Vermeld s.v.p. duidelijk uw naam- en contactgegevens en de exacte datum, naam van de activiteit en om hoeveel personen het gaat. Vogelbescherming verwerkt uw aanmelding zolang er beschikbare plaatsen zijn.

Excursieleider
Piet du Burck
Vogelwerkgroep 't Duumpje
Type
Wandelexcursie
Organisatie
Vogelwerkgroep 't Duumpje
Onderwerp
Genieten en herkennen van zangvogels en ander vogels
Locatie
Oudemansdijk , IJzendijke (ZE)
Startpunt
Parkeerplaats bij de toegang naar het bos. Oudemansdijk, 4515 IJzendijke.
Duur
2.5 uur
Bijzonderheden
Laarzen of stevig schoeisel, alsmede verrekijker en eventueel een vogelgids aanbevolen.
Kosten
Nee

In de omgeving

Broedvogels kijken in de Sophiapolder

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Broedvogels
Plaats
Sluis
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Deze activiteit gaat helaas niet door.

Broedvogels kijken in de Sophiapolder

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Broedvogels
Plaats
Sluis
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Deze activiteit gaat helaas niet door.

Vogel rondleiding door het Zeeuws Museum

Activiteit
Lezingen
Onderwerp
Vogels in het Zeeuws Museum
Plaats
Middelburg
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Deze activiteit gaat helaas niet door.