Wat is er te doen?

Nieuw vogelparadijs Spuimond-West: van kievit tot kemphaan

Drie jaar geleden is dit stuk polder van 120 hectare omgevormd tot een uniek stuk natuur. We gaan kijken naar de vogels die dit gebied hebben ontdekt als broedgebied: kluut, visdief, kokmeeuw, kievit, tureluur. Honderden vogels zijn dagelijks aanwezig om hier te eten en te slapen: kemphaan, bergeend, krakeend, fuut, dodaars. In de rietvelden rondom broeden o.a. rietgors, rietzanger, blauwborst, buizerd en bruine kiekendief. Af en toe komt een zeearend op bezoek.

Excursieleider
Peter Vermaas
KNNV afdeling Voorne
Type
Wandelexcursie
Organisatie
KNNV afdeling Voorne
Onderwerp
weidevogels in nieuwe natuur
Locatie
Zuidoordsedijk 9, Zuidland (ZH)
Startpunt
Parkeerterrein Zeedijk / Zuidoordsedijk 9 in Zuidland
Duur
2.5 uur
Bijzonderheden
We gaan lopen over een onverhard wandelpad over de dijk dat rond het terrein loopt. Trek daarom stevige wandelschoenen aan. Als u een verrekijker heeft, neem die zeker mee! De excursieleider zorgt voor een telescoop.
Kosten
Nee

In de omgeving

Vogels van natuureiland Tiengemeten

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Vogels van Tiengemeten
Plaats
Zuid-Beijerland
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Vogels van natuureiland Tiengemeten

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Vogels van Tiengemeten
Plaats
Zuid-Beijerland
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder

Vogels ontdekken in de Noordrand van Rotterdam

Activiteit
Fietsexcursie
Onderwerp
Vogels kijken en leren herkennen
Plaats
Rotterdam
Datum
Heeft plaatsgevonden

Lees verder