Wat is er te doen?

Avondexcursie naar het Diessens Broek

Onder leiding van een ervaren gids bezoeken we het Diessens Broek (Een fraai beekdal ten zuidoosten van Tilburg). Veel vogels heffen tegen de avond een prachtig gezang aan. Vogelsoorten die we zeker gaan zien en horen zijn o.a. grutto, wulp en watersnip. Misschien zien we wel een zomertaling en horen we een kwartel.

Excursieleider
Jan van Rijsewijk
Vogelwerkgroep Midden-Brabant
Type
Wandelexcursie
Organisatie
Vogelwerkgroep Midden-Brabant
Onderwerp
Herkennen en genieten van weidevogels en andere vogels
Locatie
Heikestraat 2A, Biest-Houtakker (NB)
Startpunt
Parkeren bij de rioolwaterzuivering, Heikestraat in Biest-Houtakker. Heikestraat 2A, 5084 HW Biest-Houtakker.
Duur
2 uur
Bijzonderheden
Er is tijdens deze excursie ook een telescoop aanwezig waarmee de vogels mooi van dichtbij bekeken kunnen worden.
Kosten
Nee