Wat is er te doen?

Avondwandeling langs de weidevogels van de Workumerbinnenwaard

In de vogelrijke Workumerbinnenwaard zijn weidevogels prachtig te bekijken. We wandelen over de openbare weg en kijken en luisteren onderweg naar weidevogels en andere soorten in de omliggende polders. Natuurlijk letten we ook op andere soorten vogels die langs kunnen komen. Van deze soorten soort hoort u van alles over de kenmerken, leefwijze, geluiden en meer. Verwachte soorten: grutto, kievit, tureluur, watersnip, kemphaan, scholekster, wilde- en krakeend, gele kwikstaart, brandgans, grauwe gans, en bruine Kiekendief. (Foto grutto: Birdphoto.nl)

Excursieleider
Marten Wesselius
IVN/VBN
Type
Wandelexcursie
Organisatie
IVN/VBN/SOVON
Onderwerp
Genieten en herkennen van boerenlandvogels
Locatie
Slinkewei 31, Workum (FR)
Startpunt
Het startpunt van de wandeling is in bocht van de weg bij het informatiepaneel. Slinkewei, 8711 HC Workum. Ongeveer 2 km de weg over de waard oprijden.
Duur
2 uur
Bijzonderheden
Prachtig open gebied om zonder te verstoren toch heel veel soorten te kunnen spotten.
Kosten
Ja
€ 5,00 voor niet-leden van natuurorganisaties.