Wat is er te doen?

Weidevogels kijken en luisteren in de Workumerbinnenwaard

Gedurende een wandeling over de openbare weg kijken en luisteren we naar weidevogels en andere soorten in de omliggende polders. Natuurlijk letten we ook op andere soorten vogels die langs kunnen komen. Van deze soorten soort hoort u van alles over de kenmerken, leefwijze, geluiden en meer. Verwachte soorten: Grutto, Kievit, Tureluur, Watersnip, Kemphaan, Scholekster, Wilde- en Krakeend, Gele kwikstaart, Brandgans, Grauwe gans, en Bruine Kiekendief.

Excursieleider
Marten en Elly Wesselius
IVN/VBN/SOVON
Type
Wandelexcursie
Organisatie
IVN/VBN/SOVON
Onderwerp
Boerelandvogels
Doelgroep
Volwassenen
Locatie
Slinkewei 27, Workum (FR)
Startpunt
Het startpunt van de wandeling is in bocht van de weg bij het informatiepaneel. Slinkewei, 8711 HC Workum. Ongeveer 2 km de weg over de waard oprijden.
Duur
2 uur
Bijzonderheden
Prachtig open gebied om zonder te verstoren toch heel veel soorten te kunnen spotten.
Kosten
Ja
€ 5,00 voor niet-leden van natuurorganisaties

In de omgeving

Weidevogels kijken en luisteren in de Workumerbinnenwaard

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Boerelandvogels
Plaats
Workum
Datum
Heeft plaatsgevonden
Ook op
09-05-2017

Lees verder

Avondwandeling in natuurgebied de Wyldemerk in Friesland

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Zangvogels luisteren en vogels herkennen
Plaats
Harich
Datum
Heeft plaatsgevonden
Ook op
12-05-2017

Lees verder

Vroege vogelzang op Natuurgolfbaan Gaasterland in Friesland

Activiteit
Wandelexcursie
Onderwerp
Vogelzang in de vroege ochtend
Plaats
Oudemirdum
Datum
Heeft plaatsgevonden
Ook op
06-05-2017 21-05-2016

Lees verder